Get a life!

Kaja kirjutab elust ja kõigest, mis selle sees on

Mida saab lastetoetuse eest?

Praegu, kui parteide must rahastamine teravalt päevakorral on, tuli Reformierakond välja positiivse sõnumiga ehk lastetoetuse reformikavaga: tõsta praegune 19-eurone lapsetoetus enim abi vajavatel peredel 30 euroni. Ma ei hakka targutama, on seda 30 vähe, palju või parasjagu või kuidas küll tuvastatakse need enim abi vajavad pered – tegelikult on lapsetoetuste diskussioonis alati imestama pannud hoopis see, et väga paljude inimeste reaktsioon lastetoetuste (olgu 19 või 30 raha ulatuses)  teemale on “see summa on niikuinii nii väike, et seda ei pane õieti tähelegi”.

Hmm. Ma küll ei saa öelda, et 19 eurot kuus oleks väike summa. See katab kolmveerandi ulatuses gümnaasiumiõpilase igakuise koolitoiduraha (summa, mis muidu tuleks mujalt leida) või aastase kogusummana (228 eurot) lähisvälimaale toimuva klassiekskursiooni tasu (jällegi raha, mis muidu tuleks perel leida muudest allikatest või ekskursioonist üldse loobuda).

Kuna mina ja Leivo kasvatame kahe peale kuut last (kellest, tõsi, on praeguseks lastetoetusealised veel ainult neli) tähendab see kolmanda ja neljanda lapse pealt toetussummat 57 eurot. Ja see on juba päris suur summa. 684 euroga aastas võib laps heal juhul  saada autojuhiload (sisse arvatud autokoolitasu, tervisetõend, esmaabikoolitus, esmatasandi libedasõidukoolitus, vanema juhendajatunnistuse riigilõiv, mõned lisasõidutunnid autokoolis, teooriaeksami tasu, sõidueksami tasu, juhilubade riigilõiv). Või siis osta hea sülearvuti, tasuda paari või rohkemagi huviringi eest, käia keeltekoolis… Seda muidugi juhul, kui vanemate sissetulek on piisavalt hea, et lapsetoetus lihtsalt elementaarvajaduste katteks näpu vahelt ära ei kao – aga viimasel juhul peaks ju lastetoetuse olulisus pere aastaeelarves ju hoopis suurem ja rohkemgi tunda olema.

Nii et jah, ma ei taha öelda, et lastetoetus hullu rikkuse majja toob, aga kindlasti on see abiks mitmete kulude katmisel.

Aga “kõige rohkem abi vajavaid” peresid aitaks lastetoetuse tõstmise asemel ilmselt hoopis rohkem see, kui lastetoetust ei arvestataks pere sissetulekute hulka. Mis kasu oleks  neil 11 eurot suuremast lastetoetusest, kui selle võrra vähendatakse 11 euro võrra muid toetusi või veel hullem, jäetakse neist hoopis ilma…

Lisa kommentaar

Loading