Get a life!

Kaja kirjutab elust ja kõigest, mis selle sees on

Vanaduse väärikusest

Mammu võttis vastu suure ja valusa otsuse paigutada vanem õde, kelle eest ta seni kodus hoolitses, hooldekodusse. Eks me kõik olime sellest talle ammu rääkinud – pole temagi enam noor, pole tema endagi tervis enam kiita ja et sellist eneseohverdust, kus Mammu ise enam vastu ei pea, pole vaja ka ta õele. Aga loomulikult on sellist otsust teha raske – armastus, emotsionaalsed kohustused, kunagised tänuvõlad…

Lisaks on Eesti Vabariigi paratamatus, et tänased pensionärid, isegi kui nad on eluaeg kõrgelt hinnatud tööd teinud, ei saa oma pensioni eest lubada endale kohta hooldekodus: keskmine pension on peaaegu poole väiksem kui hooldekoha tasu. Ka Mammu õe keskmisest oluliselt kõrgemale pensionile tuleb Mammu poolt lisa maksta, samuti toetab teenekat (ja lastetut) vanurit õnneks kohalik omavalitsus. Aga kui tegu oleks niiöelda tavalise vanainimesega, kel pension tilluke ning silmapaistvaid saavutusi peale eluaegse tööpanuse ei ole…?

Minu ema võttis end töölt lahti, et kodus Memme eest hoolitseda. teise Memme eest hoolitses, samuti kodus, juba pensioniikka jõudnud Tädi Mall. Aga kumbki Memmedest polnud (kuni üsna viimase lõpuni) voodihaige, vaid asjatasid tublilt ringi, käisid ise kempsus ja söömas… Ühe tuttava peres on koduhooldusel vanaema, keda tuleb voodis küljelt küljele keerata, mähkmeid vahetada ja toita. Juba peaaegu aasta. Seal on päevaseks hooldajaks (peaks vist ütlema, et õnnekombel) tööta jäänud lähisugulane ning õhtuse valvekorra võtavad üle töölt tulnud pereliikmed. Sest vanaema on kallis ja, mis seal salata, ka hooldekodukoht on nii kallis, et perel oleks raske selle eest tasuda. Kuna sel vanainimesel on lapsed, pole ka sotsiaalsüsteemil otsest põhjust tema hooldekodu-kohta toetada…

Muidugi, elu jooksul koguneb inimestel vara, mida hooldekodusse mineku eel müüa – kasvõi eluase. Jah, kui see eluase on kõrgemate kinnisavarahindadega piirkonnas – aga kui see on väikeasula kortermajas, mida halva asukoha ja kõrgete küttearvete tõttu keegi ka muidu ei taha?

Sellised asjad panevad küll – hoolimata kogu minu pigem parempoolsest maailmavaatest - hamletlikult mõtlema, et miski on ikka väga valesti siin riigis…

Kommentaarid (1) -

  • CV

    07.11.2011 20:38:20 | Vasta

    Mitte ainult "siin riigis". Ideoloogiad toimivad kahjuks ainult teoorias. Hoopis inimesed on inimesed ning nad ei mahu nende teooreetiliselt hästitoimivate ideoloogiate piiridesse ja ideoloogiad ei suuda samas inimese loomust arvesse võtta. Veelgi valusamad on need üleminekud ühelt ideoloogialt teisele, sest just inimesed jäävad sinna vahele valusalt.

Lisa kommentaar

Loading